WYCENA I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

Karolina Pułym - Mroziewska
tel.: +48 664 680 659
e-mail: biuro@sigmac.pl
Wycena nieruchomości, Olsztyn, Morąg, Ostróda, Ketrzyn
Biurowce wycena nieruchomości Olsztyn Domki jednorodzinne wycena nieruchomości Morąg Domki letniskowe wycena-nieruchomości Ostróda Domki letniskowe wycena nieruchomości Kętrzyn Domy w budowie wyceny bankowe Olsztyn Drogi wyceny bankowe Kętrzyn Działki leśne wyceny bankowe Morąg Działki rolne wyceny bankowe Ostróda Działki z linia energetyczną rzeczoznawca majątkowy Olsztyn Lokale usługowe rzeczoznawca majątkowy Ostróda Mieszkania rzeczoznawca majątkowy Ketrzyn, Olsztyn, Morąg, Ostróda
Rzeczoznawca majątkowy Olsztyn Zarządca nieruchomości Olsztyn Fundacja

Dokumenty do wyceny

Dla Państwa wygody poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów oraz danych dotyczących wyceny.

Wycena nieruchomości gruntowej:

 • Numer księgi wieczystej lub, w przypadku posiadania, aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
 • Wypis z rejestru gruntów (numer ewidencyjny działki, powierzchnia nieruchomości)
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej (lokalizacja nieruchomości)
 • Dane o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, bądź decyzja o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę)

Wycena nieruchomości zabudowanej

 • Numer księgi wieczystej lub, w przypadku posiadania, aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
 • Wypis z rejestru gruntów (numer ewidencyjny działki, powierzchnia nieruchomości)
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej (lokalizacja nieruchomości)
 • Dokumenty związane z obiektem, np: dokumentacja projektowa, potwierdzenie przyjęcia budynku do eksploatacji, wypis z rejestru budynków, inwentaryzacja obiektu, decyzja o warunkach zabudowy
 • W przypadku nieruchomości w trakcie budowy wymagane jest również pozwolenie na budowę

Wycena nieruchomości lokalowej

 • Numer księgi wieczystej lub, w przypadku posiadania, aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
 • Wypis z rejestru gruntów (numer ewidencyjny działki, powierzchnia nieruchomości)
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej (lokalizacja nieruchomości)
 • Rzut lokalu
 • Dane powierzchniowo – kubaturowe (udział w częściach wspólnych budynku)

Wycena nieruchomości komercyjnych

 • Numer  księgi wieczystej lub, w przypadku posiadania, aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
 • Wypis z rejestru gruntów (numer ewidencyjny działki, powierzchnia nieruchomości)
 • Dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków
 • Wykaz powierzchni o odmiennej funkcji wchodzącej w skład obiektu
 • Rzuty kondygnacji
 • Mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub ewidencyjnej)
 • Wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości

W przypadku nieposiadania w/w dokumentów przez Zamawiającego, Rzeczoznawca Majątkowy samodzielnie pobiera dokumenty z zasobu Urzędu Miasta/ Gminy lub Starostwa Powiatowego w zależności od lokalizacji przedmiotu wyceny.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji