Telefon +48 664 680 659

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Warsztaty nt. „Określenie wartości nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne” – warsztaty zorganizowane w dniu 25.05.2021r. przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
 • Szkolenie nt. „Wycena ograniczonych praw rzeczowych.” – zorganizowane w dniu 18.05.2021r. przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Warsztaty nt. „Dostęp do drogi publicznej w wycenie nieruchomości, ochrona gruntów rolnych i leśnych w wycenie nieruchomości oraz budynek mieszkalny jednorodzinny na gruntach klasyfikowanych – budownictwo „zagrodowe” a wartość nieruchomości.” – zorganizowane w dniu 05.05.2021r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Warszawski
 • Warsztaty nt. „Rynek magazynowy w Polsce. Analiza wyników za 2020r.” – zorganizowane w dniu 07.04.2021r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Warszawski

szkolenia

 • Szkolenie połączone z warsztatami nt. „Podatek VAT na rynku nieruchomości – wykład i praktyczne warsztaty.” zorganizowane w dniu 13.01.2021r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Warszawski
 • Warsztaty nt. „Opłaty planistyczne – wycena nieruchomości” zorganizowane w dniu 16.12.2020r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
 • Warsztaty nt. „Wycena nieruchomości komercyjnych – sposoby wyznaczania stóp zwrotu” zorganizowane w dniu 20.11.2020r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Zarząd Główny w Warszawie
 • Szkolenie i warsztaty nt. „Udział biegłego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia odszkodowania za grunty wywłaszczone/ ograniczone pod inwestycje liniowe w trybie tzw. specustaw ze szczególnym uwzględnieniem zasad i metodologii w zakresie sporządzania operatu szacunkowego” oraz „Publiczno- prawne odszkodowanie i ulepszenie nieruchomości – aktualne zagadnienia” zorganizowane w dniach 08-10. 10. 2020r., przez Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Koszalinie.
 • Szkolenie i warsztaty nt. „Wartość odtworzeniowa w teorii i praktyce” zorganizowane w dniu 26.09.2020r., przez Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.
 • Szkolenie nt. „Urządzenia przesyłowe, określenie wartości szkód, wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzeń związanych z urządzeniami” zorganizowane w dniu 22. 02. 2020r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
 • Szkolenie nt. "Prawne podstawy ograniczenia własności na potrzeby inwestycji przesyłowych. Zasady ustalania odszkodowań za ograniczenie własności na potrzeby urządzeń przesyłowych. Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego, rzeczoznawca majątkowy przed KOZ. Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym" w dniach 10-12 października 2019r., zorganizowane przez Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 • Szkolenie nt. „ Problematyka wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym – zagadnienia warsztatowe” zorganizowane w dniu 21. 05. 2019r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
 • Szkolenie nt. „Wycena nieruchomości i upraw rolnych" w dniach 13-14.05.2019r., zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Szkolenie nt. „ Określanie wartości nieruchomości przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne- zagadnienia warsztatowe” zorganizowane w dniu 17. 04. 2019r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
 • Szkolenie nt. „ Rzeczoznawca Majątkowy a zmiany w prawie nieruchomościowym” zorganizowane w dniu 13. 10. 2018r. przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
 • Szkolenie nt. Wybrane elementy podejścia dochodowego i stopy zwrotu w wycenie nieruchomości. Wartość rynkowa i metoda pozostałościowa w praktyce – zalety, pułapki, zagrożenia, możliwości stosowania metody pozostałościowej na konkretnych przykładach w aspekcie definicji wartości rynkowej z elementami analizy Highest and Best Use (optymalnego sposobu użytkowania) w dniach 07-09 czerwca 2018r., zorganizowane przez Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 • Kurs specjalistyczny nt. Analiza rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym i dochodowym w dniu 17 kwietnia 2018r.,  zorganizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Szkolenie nt. Nowe przeliczniki wartości drzewostanów w procedurach szacowania nieruchomości leśnych w dniu 14 luty 2018r. zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
 • Szkolenie nt. Analiza zmian dokonanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami w okresie od 1 stycznia 2014r. do 2017r. w dniach 19-21 października 2017r. zorganizowane przez Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 • Szkolenie nt. Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo- podatkowych w dniach 24-26 kwietnia 2017r. zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Szkolenie nt. Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości w dniu 19 listopada 2016r., zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
 • Szkolenie nt. Określanie wartości szkód i wynagrodzeń w inwestycjach liniowych, wycena nieruchomości przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne odszkodowania i opłata planistyczna, opłaty adiacenckie w dniach 27-28 października 2016r. organizowane przez Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku
 • Szkolenie nt. Nowe uregulowania prawne w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi. Wycena nieruchomości rolnych z uwzględnieniem nowelizacji standardu rolnego w dniu 22 października 2016r., zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie