Telefon +48 664 680 659

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Warsztaty nt. „Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 05.09.2023” zorganizowane w dniu 16.10.2023r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
 • Warsztaty nt. „Dobre praktyki opiniowania operatów szacunkowych czyli nie rób drugiemu co Tobie nie miłe” zorganizowane w dniu 17.04.2023r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
 • Warsztaty nt. „Wycena nakładów na nieruchomości w sprawach cywilnych” zorganizowane w dniu 05.04.2023r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Warszawski
 • Szkolenie nt. „Zachowania asertywne rzeczoznawcy majątkowego” zorganizowane w dniu 25.03.2023r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie

szkolenia

 • Szkolenie i warsztaty nt. „Charakterystyka urządzeń przesyłowych i uwarunkowania prawne ich budowy, zasady określania obniżenia wartości nieruchomości, wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie” zorganizowane w dniu 10.03.2023r., przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Szczecinie
 • Warsztaty nt. „Wycena służebności przesyłu” zorganizowane w dniach 23-24.11.2022r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Gdańsk
 • Szkolenie nt. „Służebność przesyłu – zasady ustanawiania i określania wynagrodzenia” zorganizowane w dniu 01.10.2022r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
 • XXIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych nt. „Biegły rzeczoznawca majątkowy – potencjał zawodu i funkcji” zorganizowana w dniach 15-16.09.2022r., przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu
 • Warsztaty nt. „Skąd się biorą rozbieżności w wycenach czyli powrót do korzeni” zorganizowane w dniu 08.06.2022r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
 • Warsztaty nt. „Powierzchnia budynku niejedno ma imię” zorganizowane w dniu 12.01.2022r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Warszawski
 • Warsztaty nt. „Odszkodowanie w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Szkoda z tytułu nieważnej decyzji w związku z nowelizacją KPA” zorganizowane w dniu 06.10.2021r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Warszawski
 • Warsztaty nt. „Określenie wartości nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne” – warsztaty zorganizowane w dniu 25.05.2021r. przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
 • Szkolenie nt. „Wycena ograniczonych praw rzeczowych.” – zorganizowane w dniu 18.05.2021r. przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Warsztaty nt. „Dostęp do drogi publicznej w wycenie nieruchomości, ochrona gruntów rolnych i leśnych w wycenie nieruchomości oraz budynek mieszkalny jednorodzinny na gruntach klasyfikowanych – budownictwo „zagrodowe” a wartość nieruchomości.” – zorganizowane w dniu 05.05.2021r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Warszawski
 • Warsztaty nt. „Rynek magazynowy w Polsce. Analiza wyników za 2020r.” – zorganizowane w dniu 07.04.2021r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Warszawski
 • Szkolenie połączone z warsztatami nt. „Podatek VAT na rynku nieruchomości – wykład i praktyczne warsztaty.” zorganizowane w dniu 13.01.2021r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział Warszawski
 • Warsztaty nt. „Opłaty planistyczne – wycena nieruchomości” zorganizowane w dniu 16.12.2020r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
 • Warsztaty nt. „Wycena nieruchomości komercyjnych – sposoby wyznaczania stóp zwrotu” zorganizowane w dniu 20.11.2020r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Zarząd Główny w Warszawie
 • Szkolenie i warsztaty nt. „Udział biegłego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia odszkodowania za grunty wywłaszczone/ ograniczone pod inwestycje liniowe w trybie tzw. specustaw ze szczególnym uwzględnieniem zasad i metodologii w zakresie sporządzania operatu szacunkowego” oraz „Publiczno- prawne odszkodowanie i ulepszenie nieruchomości – aktualne zagadnienia” zorganizowane w dniach 08-10. 10. 2020r., przez Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Koszalinie.
 • Szkolenie i warsztaty nt. „Wartość odtworzeniowa w teorii i praktyce” zorganizowane w dniu 26.09.2020r., przez Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.
 • Szkolenie nt. „Urządzenia przesyłowe, określenie wartości szkód, wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzeń związanych z urządzeniami” zorganizowane w dniu 22. 02. 2020r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
 • Szkolenie nt. "Prawne podstawy ograniczenia własności na potrzeby inwestycji przesyłowych. Zasady ustalania odszkodowań za ograniczenie własności na potrzeby urządzeń przesyłowych. Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego, rzeczoznawca majątkowy przed KOZ. Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu cywilnym, karnym i administracyjnym" w dniach 10-12 października 2019r., zorganizowane przez Środkowopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
 • Szkolenie nt. „ Problematyka wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym – zagadnienia warsztatowe” zorganizowane w dniu 21. 05. 2019r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie
 • Szkolenie nt. „Wycena nieruchomości i upraw rolnych" w dniach 13-14.05.2019r., zorganizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
 • Szkolenie nt. „ Określanie wartości nieruchomości przeznaczonych i zajętych pod drogi publiczne- zagadnienia warsztatowe” zorganizowane w dniu 17. 04. 2019r., przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Olsztynie