Telefon +48 664 680 659

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Realizacje

Nasza firma posiada szeroki wachlarz zrealizowanych  wycen w ostatnich latach. Przedmiotem naszych analiz były zarówno nieruchomości powtarzalne na rynku nieruchomości tj. lokale jak i nieruchomości niestandardowe. Z uwagi na współpracę z wieloma specjalistycznymi firmami zrealizowaliśmy zlecenia o zróżnicowanej specyfice. Współpraca ze stałymi klientami oraz co za tym idzie zrealizowane analizy w ostatnich kilku latach działania naszej firmy na rynku nieruchomości, pozwoliły nam zdobyć widoczne doświadczenie, którym z wielką radością dzielimy się z nowymi klientami realizując nowe zadania z zakresu naszej działalności. Codziennie poszerzamy zakres naszych usług w trosce o naszych klientów.

Zrealizowaliśmy następujące operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości:

 • lokalowych mieszkalnych oraz niemieszkalnych;
 • do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • gruntowych niezabudowanych stanowiących grunty rolne, leśne ( porośnięte drzewostanem) oraz inwestycyjne ( grunty pod zabudowę mieszkaniową, produkcyjną, usługową, wydobycia kopalin);
 • gruntowych zabudowanych gospodarstwami rolnymi, budynkami komercyjnymi, zakładami przemysłowymi, produkcyjnymi, ośrodkami wypoczynkowymi; domkami letniskowymi, elektrowniami;
 • niestandardowych takich jak: cmentarze, budynki prosektorium, elektrownie wodne, zakłady produkcyjne, grunty z koncesją wydobycia kruszywa oraz grunty po wydobyciu kopalin ( zrekultywowane).

Zrealizowaliśmy  specyficzne wyceny z zakresu oszacowania wartości urządzeń elektroenergetycznych, oświetlenia ulicznego oraz wież meteorologicznych. 

W zakresie naszej kilkuletniej działalności było aktywne uczestnictwo w oszacowaniu wartości służebności przesyłu, wartości zadrzewień oraz określenia wartości szkód w pożytkach oraz zmniejszenia wartości nieruchomości na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na założenie i przeprowadzenie linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć projektowanych na terenie całej Polski. Jako nieliczni uczestniczyliśmy w następujących inwestycjach:

 1. Budowa dwutorowych linii elektroenergetycznych 110 kV Pelplin - Malbork/Sztum, 110 kV Pelplin - Subkowy/Ligowy;
 2. Budowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Myszyniec- Łyse
 3. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec- Pątnów;
 4. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Siedlce Ujrzanów;
 5. Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Morzyczyn- Recław;
 6. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Czarna – Pasikurowice;
 7. Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Ostołęka – Olszty Mątki.

Nasze doświadczenie obejmuje również sporządzanie szeregu wycen w postępowaniach administracyjnych. Przy oszacowaniu wartości odszkodowań z tytułu wywłaszczeń pod drogi gminne, powiatowe oraz wojewódzkie i krajowe oraz odszkodowań z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Braliśmy udział przy następujących inwestycjach:

 1. Budowa drogi ekspresowej S61 – zadanie nr 1, 2 oraz 3
 2. Przebudowa ul. Towarowej w Olsztynie;
 3. Przebudowa drogi krajowej nr 16; 51;
 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 512, 598; 538; 530; 604, 527; 528; 515; 613; 593;
 5. Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442n oraz 1449n;
 6. Przebudowa dróg gminnych.

Duży zakres naszej działalności obejmuje sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy. Współpracujemy z firmami pośrednictwa finansowego.

Do naszych realizacji należą sporządzanie operatów szacunkowych dla potrzeb negocjacji ceny ( zakupu oraz sprzedaży), podziału majątku, darowizn, rozliczeń finansowych, oszacowania odszkodowania będącego następstwem uchwalenia planu miejscowego, opłat adiacenckich oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz czynszów najmu i dzierżawy. Sporządzaliśmy również analizy rynku nieruchomości dla potrzeb własnych inwestorów.